Feb 22: Cassiopeia IPA

Så kom den där dagen till slut…🙀 Vi har sedan starten 2012 varit väldigt principfasta och mer eller mindre jobbat inom våra egna ramar. Men ibland ställs man inför utmaningar och till slut handlar det om överlevnad, som gör att principerna får åsidosättas. Efter den smått dystra inledningen vill vi bara meddela att vi nu …

Feb 22: Cassiopeia IPA Läs mer »